SHIGEO MATSUZAWA EXHIBITION

Exhibition  /  Yoshizawa Garden Gallery  /  2010

Photo : Kazuhiro Uekusa, Shintaro Yamanaka

matsuzawa_01 matsuzawa_02 matsuzawa_03 matsuzawa_04 matsuzawa_05 matsuzawa_06