“Miru to iukoto” DIALOG IN THE DARK

BOOK  /  Shogakukan Inc.  /  2015
Cover design : Wataru Noritake (PAPERBACK LTD.)
Page design : Masato Ishigami (DAY)
Photo : Atsuko Otsuka, Shinsuke Sugino, Tamami Tsukui
Illustration : Shinji Abe (KARERA)

Photo : Shintaro Yamanaka

did_01 did_02 did_04 did_05 did_06 did_07